X4-Q矿机图片

茉莉 X4-Q - 圆周率江少华报价

¥6000 全新 当天发货 共 100 台
报价在2024-07-26 21:26:38前有效
电话:19979963337 | 微信:RYjsh174 | 电报:@jsh174389 | QQ :1968365998

生产厂家: 茉莉(Jasminer)
发布时间: 2022-06-01
矿机功耗: 480 W
矿机尺寸: 134 x 360 x 482mm
矿机重量: 10000g
矿机噪音: 40 dB
支持算法: Ethash(1040 MH)
硬件成本
请输入数字。
电价¥
请输入数字。
币名 算法 算力 币价 日产币 日产值 日利润 预计回本 关机币价
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 18.95 0.943 CAU ¥ 17.86 - - -
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 19.51 0.943 CAU ¥ 18.4 - - -
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 20.19 0.943 CAU ¥ 19.04 - - -
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 20.55 0.943 CAU ¥ 19.37 - - -
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 21.37 0.943 CAU ¥ 20.15 - - -
CAU

Canxium

Ethash 1040 MH ¥ 21.4 0.943 CAU ¥ 20.18 - - -
CLO

Callisto Network

Ethash 1040 MH ¥ 0.00095 9757 CLO ¥ 9.22 - - -
CLO

Callisto Network

Ethash 1040 MH ¥ 0.00095 9757 CLO ¥ 9.22 - - -
CLO

Callisto Network

Ethash 1040 MH ¥ 0.00095 9757 CLO ¥ 9.22 - - -
CLO

Callisto Network

Ethash 1040 MH ¥ 0.00112 9757 CLO ¥ 10.93 - - -
OCTA

OctaSpace

Ethash 1040 MH ¥ 15.79 0.862 OCTA ¥ 13.62 - - -
ETHW

EthereumPoW

Ethash 1040 MH ¥ 19.58 0.715 ETHW ¥ 13.99 - - -
BTN

Bitnet

Ethash 1040 MH ¥ 0.821 15.46 BTN ¥ 12.69 - - -
QKC

QuarkChain

Ethash 1040 MH ¥ 0.06 227 QKC ¥ 13.51 - - -
LRS

Larissa

Ethash 1040 MH ¥ 0.268 47.79 LRS ¥ 12.82 - - -
DOGETHER

Dogether

Ethash 1040 MH ¥ 0 3043539 DOGETHER ¥ 12.17 - - -
EGAZ

Etica

Ethash 1040 MH ¥ 0.036 357 EGAZ ¥ 12.78 - - -
CLO

Callisto Network

Ethash 1040 MH ¥ 0.00103 9757 CLO ¥ 10.07 - - -
ETHO

Ether-1

Ethash 1040 MH ¥ 0.065 225 ETHO ¥ 14.73 - - -
EGEM

EtherGem

Ethash 1040 MH ¥ 0.0039 2208 EGEM ¥ 8.62 - - -
ETC

以太经典

Ethash 1040 MH ¥ 172 0.076 ETC ¥ 13.03 - - -
ZIL

Zilliqa

Ethash 1040 MH ¥ 0.13 17.6 ZIL ¥ 2.29 - - -
矿机报价
卖家 成色 发货时间 数量 价格 报价状态 联系 更新
-
茉莉x4-Q-1040m 480w版本 7500元 支持ETC,OCTA,CAU等等 现货,延保六个月 原包装,成色99新
...
个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
搜索